Công ty
Sản phẩm
Flat Ribbon Cable hội
Khai thác dây điện
LVDS cáp hội
Hội đồng cáp RF
Cáp quang
Bộ định tuyến WiFi 4G 5G
Anten GPS GLONASS
Anten wifi 2,4 Ghz
Ăng ten LTE 4G
Anten 868MHZ
Anten kép băng tần
Tùy chỉnh dây khai thác
Hội đồng cáp tùy chỉnh
GSM GPRS Antenna
433 MHZ Antenna
Anten 915MHZ
Ăng-ten vệ tinh Iridium
Đầu nối ăng-ten RF
Bộ lặp WiFi tầm xa